چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند,4 الی 6 دی ماه 1397 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

ICSPIS کنفرانس

با توجه به اهمیت رو به رشد سیستم‎های پردازش دیجیتال و کاربردهای روزافزون آنها در زمینه‌های مختلف علمی و صنعتی، قطب علمی سامانه‎های پردازش دیجیتال اقدام به برگزاری کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎های هوشمند نموده است. این کنفرانس زمینه‎ای برای همفکری و تبادل دانش بیشتر بین محققین و پژوهشگران علمی و فنی در موضوع پردازش سیگنال و سیستم‎های هوشمند ایجاد می‎کند.

آخرین اخبار

سخنران‎های کلیدی

The conference will have the honor of famous masters of the field. Top figures include: