Language :

راهنمای آماده‎سازی پوستر

راهنمای آماده‎سازی پوستر

نویسندگانی که مقاله آنها به‎صورت پوستر پذیرفته شده است، علاوه بر بارگذاری مقاله نهایی در سایت مقالات، می‏‎بایست پوستر خود را مطابق دستورالعمل‎های زیر بصورت Portrait طراحی و چاپ نموده و آن را برای ارایه در محل کنفرانس به همراه خود در زمان کنفرانس داشته باشند.

برای تهيه و چاپ پوستر خود ابتدا به نکات زير دقت کنید:

پوستر مقاله بايد در برگه A0 با ابعاد 84.1 × 118.9سانتیمتر مربع تهيه شود. (84.1 سانتيمتر عرض و 118.9 سانتيمتر ارتفاع)

قسمت بالای پوستر بايد شامل عنوان کنفرانس، آرم قطب علمی سامانه‎های پردازش دیجیتال و نیز آرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مطابق با الگوی داده شده باشد.

پوستر مقاله بايد به صورت رنگی و در اندازه ذكر شده چاپ شود.

بهتر است رنگ زمينه پوستر سفید انتخاب شود.

پوستر روی کاغذی یکپارچه و مرغوب تهیه شود.

توصيه می‎شود اندازه قلم‎های استفاده شده در تنظيم پوستر، به‎گونه‎ای انتخاب شود که تمام مطالب از فاصله 2 متری قابل خواندن باشد.

از تبديل تمامی متن مقاله پذیرفته شده به پوستر پرهيز شود و فقط نکات اصلی آن به صورت خلاصه شده همراه با فرمول‌ها و شکل‌های اصلی ارائه شوند.

برای ارایه نتایج حتی‌الامکان از گراف‌ها و جداول گویا به جای متن توضیحی استفاده شود.

حتی الامکان مطالب به نحوی ارائه شوند که از کلیه فضای اختصاص یافته استفاده شود.

تمامی شکل‌ها و جدول‏های ارائه شده باید دارای عنوان باشند.

صفحات پوستر باید به‎گونه‌ای طراحی شود که حتی بدون حضور ارائه‌کننده پوستر نیز قابل فهم باشد. بنابراین توصیه می شود تا حد امکان از نمودارها، بلوک دیاگرام، شکلها عکس و فرمول بجای مطالب نوشتاری استفاده شود.

پوستر تکميل شده می‎بايست طبق برنامه زمان‎بندی در محل تعيين شده برای پوسترها نصب شود.

حضور ارائه‌دهنده در کنار پوستر الزامی می‌باشد.

 

راهنمای تهیه مقالات پوستری:

لطفا موارد زیر را در نگارش مقالات خود در قالب پوستر رعایت فرمایید:

اندازه پوستر: حداکثر سایز کاغذ A0 با ابعاد 84.1 × 118.9سانتیمتر مربع (84.1 سانتيمتر عرض و 118.9 سانتيمتر ارتفاع)
عنوان مقاله: بی‏‎تیتر ، 66 
نام نویسندگان: بی‏‎تیتر، 40 
مشخصات نویسندگان: بی‎نازنین، 36
محور مقاله: بی‎نازنین، پررنگ، 36
متن: بی‎نازنین، پررنگ، 24 یا Times New Roman ، Bold ، Size 22
عنوان اصلی درون متن: بی‏تیتر، 44
عنوان فرعی درون متن: بی‏تیتر، 38

متن اصلی به صورت Fully Justified نگارش شود. 

عنوان جداول بالای آن‌ها و عنوان تصاویر زیر آن‌ها نوشته شود.